🌹દિનવિશેષ 8 સપ્ટેમ્બર🌹 

🌹દિનવિશેષ 8 સપ્ટેમ્બર🌹 

www.kavyavishva.com

*આંસુઓ ભેદભાવ રાખે નહિ, હર્ષ કે શોક, એ રહે ખારા. ~ રક્ષા શાહ

*એકલો પડું ને ‘અમે’ સાંભરો, એકલો પડું ને તમે સાંભરો. ~ દિલિપ ભટ્ટ

*ઈલાજો હશે ઝાંઝવાં પી જવાના, અમે શબ્દને એટલે તો પૂજ્યા છે ~ ભરત ત્રિવેદી

www.kavyavishva.com

કાવ્યવિશ્વ.કોમ * પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

દિનવિશેષમાં સર્જક કવિઓના જન્મદિન અને મૃત્યુતિથિની નોંધ મૂકવામાં આવે છે. આ વિભાગ હવે ‘કાવ્યવિશ્વ’માં અલગ પેજ બનવાથી સચવાઈ રહે છે. આપ એને like, પ્રતિભાવી શકો છો. આભાર.

2 Responses

  1. સરસ કોટ્સ ખુબ ગમ્યા

  2. રક્ષા શાહ says:

    અરે વાહ…. અમૂલ્ય ઉપહાર…આનંદ..આનંદ..ખૂબ ખૂબ આભાર.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: