🌹દિનવિશેષ 2 જૂન 2023🌹

🌹દિનવિશેષ 2 જૂન 2023🌹

www.kavyavishva.com

*આજ નથી જે મારું છોડી, કાલ ઉપર સંથારે બેઠી. ~ પ્રજ્ઞા વશી

*આજે ફરી મારી જાત નીચે બેસી ગઈ, કુરુક્ષેત્રના અર્જુન સમી ~ બંસી મધુકૃષ્ણ

🙏 નોંધ: કવિઓના જન્મદિવસોનો આ વિભાગ અગાઉ રોજ બદલાઈ જતો. હવે અલગ પેજ બનવાથી એ સચવાઇ રહે છે, ગમે ત્યારે જોઈ શકાય છે અને like, પ્રતિભાવ પણ આપી શકાય છે. આભાર.

‘કાવ્યવિશ્વ’ના વોટ્સ એપ ગ્રૂપમાં આપ જોડાઈ શકો છો.🙏
‘કાવ્યવિશ્વ’.કોમ
પ્રારંભ 9 ઓક્ટોબર 2020

1 Response

  1. સરસ કોટ્સ ખુબ ગમ્યા અભિનંદન કાવ્યવિશ્ર્વ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: